Waldemar Fydrych

6/15

MACIEJ SWIERCZYNSKI

Artysta i pisarz, twórca legendarnej Pomarańczowej Alternatywy - happenerskiego ruchu działającego głównie w latach 80. we Wrocławiu. Używał wtedy tytułu komendanta Twierdzy Wrocław. W 2012 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obronił pracę doktorską 'Happening jako operacja integrująca, uzdrawiająca transformująca sztukę i rzeczywistość'.