Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]

1/11
>
tod
Zdjęcie numer 0 w galerii - Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]

Małgorzata Litwin UMT

>
Nowi toruńscy urzędnicy ślubowali wczoraj na sztandar miasta. - Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania - deklamowali w obecności pocztu sztandarowego miasta, prezydenta Michała Zaleskiego i swoich bezpośrednich przełożonych. Ślubowanie złożyli: 1. Katarzyna Błądek-Mikołajczyk, mgr administracji - dyrektor Wydziału Ewidencji i Zezwoleń; 2. Joanna Łydzińska, mgr ochrony Środowiska - specjalista ds. wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w Wydziale Środowiska i Zieleni; 3. Rafał Rojek, mgr prawa - radca prawny w Wydziale Prawa; 4. Katarzyna Wesołowska, mgr prawa - Inspektor ds. zbywania bezprzetargowego nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa oraz regulacji garaży w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
 • Zdjęcie numer 1 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 2 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 3 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 4 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 5 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 6 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 7 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 8 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 9 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 10 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 11 w galerii Nowi toruńscy urzędnicy złożyli ślubowanie [ZDJĘCIA]
Tematy ważne dla Torunia
Magazyn Kuchnia
Miejsca
Tematy
Ludzie
Jutronauci