Toruń rozdzielił dotacje na zabytki. Co wypięknieje? [TOP 10]

tot
27.04.2017 06:08
Starówka w Toruniu

Starówka w Toruniu (WOJCIECH KARDAS)

Corocznie władze Torunia przyznają dotacje na remonty zabytków. W ostatnim naborze wytypowały 27 obiektów, na które przeznaczą łącznie ponad 900 tys. zł. O wsparcie mogli występować właściciele i zarządcy zabytków, także prywatni. Co do zasady dotacja nie może przekroczyć połowy kosztów zadania, ale w wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają jej zwiększenie. Listę zabytków do wsparcia przegłosowała rada miasta, a umowy z beneficjentami podpisał wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz. Prezentujemy 10 zabytków, które dostaną najwyższe wsparcie finansowe od miasta.

Wszystkie zdjęcia
  • 10. Kamienica na Prostej
  • 9. Gotycka kamienica
  • 8. Plebania na Rudaku
  • 7. Elewacja kamienicy
  • 6. Dawny spichlerz na Rabiańskiej
  • 5. Fort IV
  • 4. Szpital św. Jakuba
  • 3. Średniowieczny Trzeposz
  • 2. Zabytki katedry
  • 1. Plebania katedralna