Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Okręg reprezentuje Rada Okręgu. Jednak okręg może istnieć bez reprezentacji jeżeli nie będzie minimalnej liczby kandydatów do Rady Okręgu lub w przypadku gdy w wyborach nie weźmie udział minimalna liczba mieszkańców. Tylko ze wtedy będzie „bezradny”.

Toruń podzielony jest na 13 okręgów.

Obecnie tylko 7 okręgów ma radę, która reprezentuje mieszkańców.

Radę Okręgu posiada:

 • OKRĘG NR 3 – RUDAK
 • OKRĘG NR 4 – CZERNIEWICE
 • OKRĘG NR 5 – KASZCZOREK
 • OKRĘG NR 6 – BIELAWY-GRĘBOCIN
 • OKRĘG NR 10 – WRZOSY
 • OKRĘG NR 11 – CHEŁMIŃSKIE
 • OKRĘG NR 13 – BYDGOSKIE

Bez Rady Okręgu pozostaje:

 • OKRĘG NR 1 – PODGÓRZ
 • OKRĘG NR 2 – STAWKI
 • OKRĘG NR 7 – SKARPA
 • OKRĘG NR 8 – RUBINKOWO
 • OKRĘG NR 9 – JAKUBSKIE-MOKRE
 • OKRĘG NR 12 – STAROMIEJSKIE

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

MIAŁO BYĆ 14 OKRĘGÓW.

30 września 2017 r. zakończyły się „konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru” czyli ws. utworzenia Okręgu nr 14.

Niestety do chwili obecnej radni miejscy nie podjęli żadnych dalszych czynności. W związku z tym Jar podlega pod Okręg Wrzosy. Dziś aktywni mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i sami podejmują działania na rzecz utworzenia Okręgu Jar.  O własny okręg starają się też mieszkańcy Bielan.

Okręgi bez Rady zdecydowanie tracą. Rada Okręgu ma szerokie możliwości.

RADA OKRĘGU MOŻE:

 1. opiniować projekty uchwał Rady Miasta dotyczące okręgu;
 2. wnioskować w sprawach lokalnych m.in. do Rady Miasta i Prezydenta Miasta;
 3. przedkładać Radzie Miasta własne projekty uchwał dotyczące spraw okręgu;
 4. prezentować komisjom Rady Miasta problemy wspólnoty lokalnej;
 5. wydawać opinie w sprawach wniosków i skarg mieszkańców okręgu;
 6. opiniować zaplanowane w budżecie miasta inwestycje;
 7. zgłaszać bieżące uwagi, propozycje i wnioski dotyczące inwestycji o charakterze lokalnym, na każdym etapie ich realizacji.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

W praktyce Rady Okręgów opiniują, proponują i słuchają mieszkańców.

Jest wiele przykładów skutecznej działalności rad. Posiadają one Inicjatywę Uchwałodawczą. Dzięki temu mogą przygotowywać własne projekty uchwał, które trafiają do Rady Miasta.

Taką inicjatywę uchwałodawczą złożyła np. Rada Okręgu Bydgoskie, której celem było wprowadzenie uprawnienia do pozyskiwania dotacji gminnej na zabytki nierejestrowe, znajdujące się jedynie w gminnej ewidencji zabytków. Prezydent Torunia początkowo był sceptycznie nastawiony do pomysłu, jednak wkrótce i nieoczekiwanie wyszedł z kontrpropozycją, wykraczającą daleko poza oczekiwania Rady Okręgu Bydgoskie. Dzięki tym działaniom dotację otrzymały m.in.: budynek Oratorium Michalitów przy ul. Rybaki 59 oraz kamienica przy ul. Sienkiewicza 7.

Rady nie tylko opiniują projekty uchwał Rady Miasta, ale też prezentują problemy wspólnoty, opiniują planowany budżet miasta, składają wnioski. Miasto na początku roku wysyła do rad okręgów zestaw informacji o inwestycjach lokalnych, np. o miejscach wybranych pod budowę bloków socjalnych albo placów zabaw czy dróg. Lokalni radni opiniują planowane projekty. Często na swoje spotkania zapraszają przedstawicieli różnych jednostek Urzędu Miasta oraz jednostek z którymi współpracują jak np. Policja czy Straż Miejska.

W okręgu Bielawy-Grębocin omawiano np. kwestię złego oznakowania na drogach podczas zebrania z udziałem przedstawiciela MZD. Po spotkaniu umówiono się na wizję lokalną z jednym z radnych, w czasie której zlokalizowano wszystkie miejsca, które według rady generowały utrudnienia w ruchu czy zagrożenie uszkodzeniem samochodu. Z kolei Rada Okręgu Chełmińskie odegrała ważną rolę przy dokonywaniu zmian na ulicy Długiej jak i projektowanej Trasie Średnicowej Północnej oraz wytyczaniu trasy tramwaju, który będzie biegł na „Osiedle” Jar. Obecnie stara się ograniczyć wycinkę drzew na jednej z ulic.

Materiał promocyjny PartneraMateriał promocyjny Partnera 

Rada Bydgoskiego prowadziła niedawno konsultacje na temat centralnego placu zabaw, który ma powstać w ich okręgu. Wnioskowała o stworzenie polityki parkingowej dla Okręgu Bydgoskiego oraz starała się znaleźć rozwiązanie w kwestii skateparku.

Rada Okręgu Bielawy-Grębocin dzięki swoim działaniom m.in. doprowadziła do naprawy dróg czy budowy „Kamiennego Kręgu”, który uświetnił teren rekreacyjny.

Rady Okręgów nie mają budżetu, dlatego korzystają z budżetu obywatelskiego. Członkowie Rad Okręgów często sami piszą projekty, słuchając mieszkańców i poznając ich potrzeby. Czasami promują wnioski mieszkańców, które uznają za potrzebne lokalnej społeczności.

Obecnie trwa głosowanie do Budżetu Obywatelskiego. Tu warto zauważyć, że Prezydent Miasta Torunia może przekazać zgłoszone projekty do zaopiniowania Radom Okręgów - jednostkom pomocniczym miasta. Jeżeli w Twoim okręgu nie ma rady to Prezydent nie ma kogo spytać o opinię.

O sile Rady Okręgu decydują ludzie.

Rada Miasta wydłużyła kadencję Rad Okręgów do 21 kwietnia 2021 r. Już teraz zastanów się czy nie chcesz zostać tzw. Radnym Okręgu, a może znasz kogoś kto by godnie reprezentował interes mieszkańców Twojego „Osiedla”.

Obecnie członkiem Rady Okręgu może zostać każdy mieszkaniec naszego miasta posiadający bierne prawo wyborcze i zamieszkujący na terenie okręgu w którym chce zostać radnym. Kandydat musi mieć poparcie minimum 15 mieszkańców zamieszkałych na terenie okręgu. Mieszkaniec okręgu może udzielić poparcia nieograniczonej liczbie kandydatów. Wniosek o kandydowanie należy złożyć do biura Rady Miasta.

Jednak by wybory się odbyły musi być przynajmniej 10 kandydatów. W przeciwnym razie okręg pozostanie bez rady przez najbliższe 5 lat.

Obecny system wybierania Rady Okręgu ma wiele mankamentów.

Dopiero w dniu wyborów mieszkańcy dowiadują się, kto kandyduje. Chyba, że kandydat sam prowadził wcześniej kampanię wyborczą. Głosowanie odbywa się podczas ogólnego spotkania mieszkańców, w którym powinno uczestniczyć co najmniej 150 osób z czynnym prawem wyborczym. Jeśli po pół godzinie od planowanej godziny rozpoczęcia spotkania nie zbierze się taka grupa, wystarczy 100 osób. Następnie komisja przedstawia procedurę, kandydaci się przedstawiają i dopiero wtedy mieszkańcy oddają głosy. Wcześniej nie można głosować. Żeby wziąć udział w głosowaniu, trzeba udowodnić, że jest się mieszkańcem danego okręgu, np. rachunkiem za czynsz albo zaświadczeniem z Urzędu Miasta.

Jednak nim zdecydujesz się kandydować lub pójść na wybory sprawdź dobrze, w jakim okręgu mieszkasz, bo granice są mało oczywiste, np. Wrzosy II nie są częścią okręgu Wrzosy. W przypadku granic błędy popełnia nawet komisja ds. wyborów. Natomiast jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością musisz mieć na uwadze fakt, że wybory odbywały się dotychczas w miejscach nie zawsze przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie działania jakie podejmiesz wspólnie ze znajomymi lub sam będą niestety bez znaczenia jeżeli nie zbierze się min. 150 osób, a pół godziny później przynajmniej 100 osób. W takim przypadku to Rada Okręgu nie powstanie przez najbliższe 5 lat. W Toruniu były już sytuacje gdy zabrakło jednej osoby do utworzenia Rady Okręgu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? NAPISZ:

Marcin Łowicki
rozruch@rozruch.org
www.rozruch.org

MOŻESZ RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ NAS NA FACEBOOKU:
@Razem damy RADY

Materiał sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie ROzruch, na potrzeby kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Razem damy RADY”.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.