Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Podczas kolejnej odsłony naszej akcji zachęcamy czytelników, aby opowiedzieli nam o swoich ulubionych zielonych miejscach w Toruniu i całym województwie. Spośród nadesłanych propozycji wybraliśmy po 12 dla miasta i 12 dla regionu. Czytelnicy w głosowaniu wskażą swoje ulubione zielone miejsca. Akcję zakończy uroczysta gala z udziałem prezydentów miast i marszałków województw.

Na początku tej edycji akcji zastanawialiśmy się, jakie miejsca w Toruniu warte są uwagi. Tym razem skupimy się na najwartościowszych parkach krajobrazowych w naszym województwie. Torunianie mogą wybierać spośród takich typów, jak: park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, Toruńskie Planty, Dolina Marzeń, Ogród Zoobotaniczny, park Tysiąclecia, Kępa Bazarowa, Barbarka, park Glazja, Rudelka, park Na Skarpie, park na Bielanach, park naturalny Wrzosowisko. Przypominamy, że głosowanie odbywa się na stronie torun.wyborcza.pl/

Co nasi czytelnicy wskazali jako najważniejsze przestrzenie zielone w województwie?

Brodnicki Park Krajobrazowy

WOJCIECH KARDAS

To raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. W okolicznościach przyrody nieustępujących tym, jakie zastaniemy na Mazurach. Na Pojezierzu Brodnickim jest ponad sto jezior. Nie brakuje tu ośrodków zaszytych w sosnowym lesie, z dostępem do linii brzegowej, w których za niewielkie pieniądze wypożyczymy łódź i żaglówkę. Do największych jezior należą tu: Bachotek, Sosno, Zbiczno. Infrastruktura turystyczna przy nich jest solidnie rozbudowana. Kajakarzy kusi też kręty nurt rzeki Drwęcy. Znaczna część Pojezierza, ta najcenniejsza, jest chroniona przez Brodnicki Park Krajobrazowy. To także rewelacyjny teren do pieszych wędrówek. Perełka Pojezierza Brodnickiego – niewielkie miasto Górzno – wykorzystuje ten potencjał, zapraszając turystów do geocachingu. Warto odwiedzić Brodnicę, kojarzoną m.in. z charakterystycznym trójkątnym rynkiem.

Chełmiński Park Krajobrazowy

Panorama Chełmna z wału przeciwpowodziowegoPanorama Chełmna z wału przeciwpowodziowego KRZYSZTOF CEDRO

Park krajobrazowy położony w województwie kujawsko-pomorskim w Dolinie Dolnej Wisły na jej prawym brzegu. Rozciąga się od okolic Unisławia na południu po okolice Grudziądza na północy. Zajmuje powierzchnię 223,36 km kw. Na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego znajdują się następujące rezerwaty przyrody: Góra św. Wawrzyńca, Łęgi na Ostrowie Panieńskim, Ostrów Panieński, Płutowo, Zbocza Płutowskie.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Gostynińsko-Włocławski Park KrajobrazowyGostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy RDOŚ w Bydgoszczy

Utworzony 5 kwietnia 1979 roku przez wojewódzkie rady narodowe z Płocka i Włocławka. Miał zapewnić mieszkańcom wypoczynek i rekreację, a jednocześnie chronić przyrodę i rzadkie formy krajobrazu. Park leży pomiędzy Płockiem, Gostyninem, Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem.

Porastające go lasy pełnią rolę zielonych płuc dla Płocka i Włocławka. Na jego terenie znajdują się rozległe kompleksy leśne.

Góry Łosiowe

Park krajobrazowy Góry ŁosiowePark krajobrazowy Góry Łosiowe Urząd Marzsałkowski

To cenny przyrodniczo nadwiślański obszar w gminach Grudziądz i Rogóźno, związany z postacią prof. Ludwika Rydygiera. Park powstał przy północnej granicy województwa, na obszarze 4,8 tysiąca hektarów. To urozmaicony krajobrazowo teren polodowcowy: ma pokrytą najlepiej zachowanym w kraju polem wydmowym wysoczyznę morenową, rozległy kompleks leśny i położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły międzywale, terasę zalewową rzeki i dno doliny Wisły i Osy. Występuje tu 119 gatunków ptaków, kilkadziesiąt gatunków ryb, spotkamy również m.in. kumaki nizinne, żaby jeziorkowe i ropuchy zielone. W granicach parku znajdują się też 54 pomniki przyrody.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy Góry ŁosioweWOJCIECH KARDAS

Jest jak młodszy i mniejszy brat brodnickiego. Młodszy i mniejszy na pewno nie znaczy, że gorszy i brzydszy. Lodowiec, który przeszedł przez całe Pojezierze Brodnickie, tutaj dotarł do punktu zwrotnego i nadał krajobrazowi charakter miejscami zbliżony do podgórskiego. Jeziora są tu stosunkowo nieliczne, ale zachwycające swym naturalnym pięknem, wynikającym z położenia w głębokich dolinach lub wśród malowniczych lasów. Park zachwyca dziewiczym pięknem puszczańskich lasów, szumem wiekowych dębów i zapachem kwiecistych łąk.

Krajeński Park Krajobrazowy

Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarówPołożony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów Daniel Pach

Powstał w 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, której celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnego środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych regionu Krajny. Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym z większych parków krajobrazowych w Polsce.

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Jezioro GopłoJezioro Gopło Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Wyborcza.pl

Park powstał na bazie istniejącego na tym terenie rezerwatu przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia. W rezultacie z rezerwatu powstał obszar chroniony, częściowo funkcjonujący jako park krajobrazowy, a częściowo jako rezerwat przyrody. Celem powołania rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego, zabezpieczenie wartości historycznych tego rejonu związanych z początkami państwa polskiego.

Nadwiślański Park Krajobrazowy

Dolina Dolnej WisłyDolina Dolnej Wisły kadr z filmu 'Polska z góry'

Został powołany do ochrony wartości krajobrazowych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły. Obejmuje tereny o powierzchni 33,3 tysiąca hektarów położone wzdłuż Wisły, głównie na lewym jej brzegu. Znajdziemy tu aż dziewięć obszarów chronionych: Grabowiec, Jezioro Fletnowskie, Las Mariański, Linje, Ostnicowe Parowy Gruczna, Reptowo, Śnieżynka, Wielka Kępa, Wiosło Duże.

Tucholski Park Krajobrazowy

Spływ kajakowy po Brdzie na odcinku od Zapory w Mylofie przez Rytel, Żukowo, Brdę, Nadolną Karczmę do WoziwodySpływ kajakowy po Brdzie na odcinku od Zapory w Mylofie przez Rytel, Żukowo, Brdę, Nadolną Karczmę do Woziwody ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ

Położony jest na obszarze Borów Tucholskich. Równina dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowią właściwe Bory Tucholskie rozciągające się na przedpolu moren czołowych stadium pomorskiego. Drugą, wschodnią część tego subregionu stanowi Wysoczyzna Świecka, granicząca stromym stopniem terenowym z Doliną Dolnej Wisły. Park leży w ogromnej przewadze na obszarze równiny sandrowej zwanej sandrem Brdy, który pozostaje w ścisłym związku ze strefą moren czołowych leżących poza granicami parku.

Wdecki Park Krajobrazowy

Most w Kozłowie nad Wdą i jego urokliwe okoliceMost w Kozłowie nad Wdą i jego urokliwe okolice Fot. Maciej Kulesza

Jeden z młodszych polskich parków krajobrazowych położony jest na Pojezierzu Południowopomorskim, w środkowo-wschodniej części Borów Tucholskich, w dorzeczu rzeki Wdy i jej dopływów Prusiny, Ryszki i Sobińskiej Strugi. Na szczególną uwagę wśród rozległych borów sosnowych zasługuje kępa dąbrowy z największym w Europie Środkowej skupiskiem jarzębu brekinii. Licznie reprezentowany jest także bór chrobotkowy oraz bór bagienny. W dolinach rzek i strumieni, na stromych zboczach rzecznych, w zagłębieniach pozostających stale pod wpływem wód powierzchniowych i gruntowych zachowały się lasy liściaste oraz niezwykle rzadkie torfowiska źródliskowe.

Bory Tucholskie

Bory TucholskieBory Tucholskie Materiały RDLP

Park Narodowy Bory Tucholskie został założony w 1996 roku. Dominują tu lasy iglaste, pełne saren, dzików, jeleni i lisów. Rzadko, ale bywają widywane też wilki. Nad głowami latają m.in. cietrzewie, głuszce, czarne bociany, wędrowne sokoły. Roi się tu od jezior, najczęściej niewielkich. W rezerwacie w Wierzchlesie znajdziemy najliczniejsze skupiska cisów w Europie. Najstarsze z tutejszych drzew rosną od siedmiu wieków. Brda ma tu charakter rzeki górskiej, przebija się przez wzniesienia morenowe. Drzewa pochylające się nad korytem rzeki tworzą jakby zielony tunel.

W Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi znajdziemy ekspozycję poświęconą Borowiakom. Zobaczymy, jak wyglądały ich domy budowane z drewna, ze spadzistymi dachami pokrytymi dranicą, a także przedmioty codziennego użytku, np. kierzynkę do wyrabiania masła. Niedaleko Tucholi – w Wymysłowie, znajdziemy także Muzeum Kultury Indiańskiej. Kawałek dalej – w Fojutowie – perełka architektury hydrotechnicznej. Akwedukt wzniesiony ponad 150 lat temu, wzorowany na rzymskich budowlach, długi na 75 metrów, to jedna z najciekawszych atrakcji regionu.

Puszcza Bydgoska

Zbiornik retencyjny w Puszczy BydgoskiejZbiornik retencyjny w Puszczy Bydgoskiej MACIEJ KULESZA

Puszcza Bydgoska to kompleks leśny położony na południe od Bydgoszczy i Torunia, o powierzchni ponad 45 tysięcy hektarów. Charakteryzuje się występowaniem rozległych pól wydm śródlądowych, porośniętych borem sosnowym z domieszkami gatunków liściastych dębu, brzozy, grabu. Rozciąga się na obszarze o długości około 65 km i szerokości od 12 do 20 km. Jej granice wyznaczają – na północy i wschodzie: rzeka Wisła, na południu: rzeka Tążyna i krawędź Równiny Inowrocławskiej, na zachodzie: rzeka Noteć i Kanał Górnonotecki.

Supermiasta 2022
CZYTAJ WIĘCEJ
Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.