Więcej
  Komentarze
  "najważniejsze osoby w regionie chowano podczas ceremonii pogrzebowych nie leżąc" --- Ciekawe, jak można chować kogoś leżąc??? Korektę - ppppliz1
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Jeśli chodzi o historyzm, mamy jeszcze kilka ciekawych kościołów neogotyckich. W Tucznie - projektu Alexisa Langera, architekta z Wrocławia, wzorowany nieco na wrocławskiej katedrze. W Chełmicy Dużej - Stefana Szyllera, z wieżami wzorowanymi z kolei na katedrze na Wawelu. W Ciechocinku kościół projektu Edwarda Cichockiego - zresztą Ciechocinek jest w ogóle ciekawy architektonicznie, znajdują się tam oczywiście jedne z ciekawszych w Polsce zabytków techniki, czyli tężnie, ale również oryginalna warzelnia soli z pocz. XIX w. i modernistyczny basen solankowy. Bardzo malowniczym miastem jest również Nieszawa z kościołem św. Jadwigi i 200-letnią zabudową.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  A warto przyjechać do Wietrzychowic w najbliższą niedzielę (6 września). Odbędzie się tam festyn archeologiczny "Wehikuł czasu" realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas imprezy prezentowane są formy rzemiosła i życia codziennego w neolicie.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Grobowce datowane są na 3.500 lat przed Chrystusem i obecnie są to najstarsze zachowane na ziemiach Polski obiekty megalityczne. Zmarli (głównie mężczyźni) chowani byli w pozycji leżącej "na wznak" w pojedynczych grobach wewnątrz grobowca, a wyposażenie nieboszczyka w drogę pośmiertną było bardzo skromne. Do naszych czasów dochowały się zaledwie pojedyncze wióry krzemienne i fragmenty naczyń.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ciekawy artykuł.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0